« terug naar vorige pagina

Algemeen

Apotheek West Friesland is een moderne en HKZ gecertificeerde apotheek in het Noord-Hollandse Spanbroek/Opmeer, gelegen tussen Alkmaar en Hoorn. Sinds 2011 is er ook een apotheekvestiging geopend in het dorp Obdam, namelijk Apotheek Obdam.

 

Verzorgingsgebied

De meeste cliënten die onze apotheek bezoeken, wonen in het blauw omkaderde gebied, te zien op de afbeelding. Uiteraard zijn klanten uit andere plaatsen ook van harte welkom.

 

Medicatiebegeleiding
Uw recept zal door onze medewerkers met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Wij werken nauw samen met de lokale huisartsen. We leggen uw geneesmiddelengebruik vast in uw persoonlijke dossier. Voor een goede en veilige therapie met geneesmiddelen is het noodzakelijk dat de apotheek op de hoogte is van eventuele andere medicatie, chronische ziekten en/of overgevoeligheden.

 

Vrij verkrijgbare geneesmiddelen
Naast geneesmiddelen op recept bieden wij u ook een uitgebreid assortiment vrij verkrijgbare geneesmiddelen voor zelfzorg aan. Wij kunnen voor u controleren of deze zelfzorg geneesmiddelen gecombineerd kunnen worden met uw recept geneesmiddelen.

 

Alphega Apotheek
Apotheek West Friesland en Apotheek Obdam zijn aangesloten bij de franchiseformule Alphega apotheek. Alphega apotheek is een toonaangevend netwerk van onafhankelijke apothekers in Europa. Alphega Pharmacy werd gelanceerd in 2001 in Frankrijk en ondersteunt tegenwoordig meer dan 6.300 zelfstandige apotheken, verspreid over negen landen – Tsjechië, Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Roemenië.

Alphega apotheek werd gecreëerd en ontwikkeld door Alliance Healthcare, de toonaangevende farmaceutische groothandel in Europa, die innovatieve diensten met toegevoegde waarde biedt aan zelfstandige apothekers en farmaceutische fabrikanten. Alliance Healthcare biedt diensten aan groothandel en pre-wholesale en ondersteunt een groot aantal zelfstandige apotheken.

 

Missie
De kernactiviteiten van de apotheek zijn het bereiden en afleveren van geneesmiddelen, het begeleiden van het gebruik en zo nodig te interveniëren, om te komen tot een optimaal resultaat van de behandeling met geneesmiddelen.
Apothekers stellen hun deskundigheid op het gebied van geneesmiddelen op lokaal en regionaal niveau beschikbaar om te komen tot afspraken die leiden tot rationeel en kostenbewust voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen.

 

Visie
Goede farmaceutische zorg wordt in overleg met de patiënt geleverd, zodat hij de juiste medicatie op de juiste manier kan (blijven) gebruiken. Deze zorg wordt geleverd door een deskundig en klantgericht team in een plezierige en toegankelijke sfeer, waarbij de patiënt de apotheek ziet als vraagbaak van zijn/haar medicatiegebruik en gezondheid.

Onze apotheken zijn daarmee een centrale schakel in de gezondheidszorg die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten. Belangrijk is daarom ook het onderhouden van contacten met voorschrijvers, zorgverzekeraars, patiënten (verenigingen) en toeleveranciers. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening en stellen daar toe de volgende voorwaarden:
• Collegiale teamgeest waarin persoonlijk belang ondergeschikt is aan het algemeen belang. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn taken en is bereid elkaars taken over te nemen.
• De teamleden zijn bereid van elkaar te leren en zijn steeds op zoek naar verbeterpunten voor zichzelf en de organisatie.
• Een goede interne communicatie waardoor alle medewerkers op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen binnen de apotheek en op het vakgebied als zo danig.
• Voldoende tijd, ruimte en privacy om patiënten gevraagde, maar ook ongevraagde informatie te geven.
• Een functionerend kwaliteitsbeleid gericht op de receptafhandeling en andere diensten.
• De organisatie van de werkzaamheden is gericht op de wensen en verwachtingen van de cliënten.
• Een goede communicatie met andere bij de patiënt betrokken zorgverleners om tot een optimale afstemming van de zorg te komen. In onze apotheken komen patiënten nu en in de toekomst graag terug.
• Efficiënte logistieke processen waardoor er tijd vrijkomt voor extra zorg.

 

Jaarplan en jaarverslag
Elk jaar maken de apothekers een jaarplan voor het komende jaar en een jaarverslag van het voorgaande jaar.

 

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kunnen Apotheek West Friesland en Apotheek Obdam geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie over medicijnen op deze site.

Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met uw apotheker, arts of specialist.

Deze website bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Apotheek West Friesland en Apotheek Obdam hebben geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Wij helpen u graag