« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Als u naar de apotheek gaat, wilt u graag goede zorg ontvangen. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de apotheek. Bent u over bepaalde zaken minder tevreden? Daar kunt u iets mee doen. Uw apotheker en de apothekersorganisatie KNMP helpen u graag bij het oplossen van uw probleem.

Klachten over de rekening?
Gaat uw klacht over de rekening of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.
Heeft u vragen over uw medicijnen? Die kunt u stellen aan uw apotheker of de apothekersassistente.

Wat kunt u doen met uw klacht?

1. Bespreek de klacht met uw apotheker
Probeer eerst het probleem te bespreken met uw apotheker. Dit kan ook als u een klacht heeft over een medewerker van de apotheek. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.

Tip of klacht melden

2. Klachtenfunctionaris
Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

3. Geschillencommissie
Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht.

  • Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
  • Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Kosten
Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

Adressen en contactgegevens

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
T
 06 22 92 16 49
bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
E info@skge.nl
www.skge.nl

Wij helpen u graag